STOCK LIST

> STOCK LIST > 재고검색

재고검색

원하시는 부품을 검색 하시면 ㈜셀파세미컴의 재고 뿐만 아니라 전세계 1500여 업체의 재고를 바로 실시간으로 검색이 가능 하십니다.
만일 검색하여도 찾으시는 부품이 없으시면 ㈜셀파세미컴의 전문 소싱팀의 문의 바랍니다. 최적의 부품을 제안드립니다.

담당 : 서영빈 과장, 연락처 : 031-556-6153/010-2732-7102, Mail : syb@selpasemicom.com

No P/N Maker DESC D/C Q'TY Delivery Check
72315 YC124-JR-0727RL(PHYCOMP) RES Array 27 OHM 0402_8P 5% 5368 B
72314 YC124-JR-0722RL(PHYCOMP) RES Array 22 OHM 0402_8P 5% 4949 B
72313 YC124-JR-071KL RES Array 1K OHM 0402_8P 5% 9386 B
72312 YC124-JR-0710RL RES Array 10 OHM 2X4 0402x4 5% LF 157051 B
72311 YC124-JR-07100R RES Array 100 OHM 2X4 0805 5% LF 2980 B
72310 YBH200-12(연호전자(중국)) Front Interface Cable 1180 B
72309 YB1253ST25X300 YOBON 114 B
72308 YAW396-03V YEONHO 12 B
72307 YAS532B-PZE7 YAMAHA 5000 B
72306 YAS529-PZE7 YAMAHA 100 B
72305 YA868C15R-S25PP FUJI 105000 B
72304 YA868C12R-S25PP FUJI 20000 B
72303 Y78L15-78L15 YUEJING 2500 B
72302 Y2045DN FSC 7 B
72301 Y20100CT FSC 18 B

본사 : 경기도 남양주시 다산중앙로 19번길 21(다산동, 다산진건블루웨일 지식산업센터1차 F223,F224호)      TEL : 031-556-6153      FAX : 031-566-6153       EMAIL : selpa@selpasemicom.com
구로사무실 : 서울시 구로구 경인로 53 15(구로동 유통단지) 나동 3214      TEL : 02-2686-6153      FAX : 02-6442-6153

Copyright ⓒ Selpasemicom Co., Ltd. All Rights Reserved.