STOCK LIST

> STOCK LIST > 재고검색

재고검색

원하시는 부품을 검색 하시면 ㈜셀파세미컴의 재고 뿐만 아니라 전세계 1500여 업체의 재고를 바로 실시간으로 검색이 가능 하십니다.
만일 검색하여도 찾으시는 부품이 없으시면 ㈜셀파세미컴의 전문 소싱팀의 문의 바랍니다. 최적의 부품을 제안드립니다.

담당 : 서영빈 과장, 연락처 : 031-556-6153/010-2732-7102, Mail : syb@selpasemicom.com

No P/N Maker DESC D/C Q'TY Delivery Check
15 TV230A-DV-2-250 RALTRON VCTCXO 54 B
14 TV230A-DV-2-250 RALTRON VCTCXO 54 B
13 TV04A260J-G TV04A240J-G TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS 3853 B
12 TV00570002CDGB TOSHIBA 204 B
11 TUSB8040ARKMR TI 25 B
10 TUSB6250PF TI 10 B
9 TUSB3410VF TI 319 B
8 TUSB3410VF TI 3500 B
7 TUSB3210PM TI/ 5000 B
6 TUSB3200ACPAH TI 25 B
5 TUSB3200ACPAH TI 5 B
4 TUSB2070PT TI/BB 5000 B
3 TUSB1210BRHBR TI 5000 B
2 TUSB1106RSVR TI 27000 B
1 Tuner_CAP_ZAS Tuner_CAP_ZAS / Ø9x10/ PVC / Black 10598 B

본사 : 경기도 남양주시 다산중앙로 19번길 21(다산동, 다산진건블루웨일 지식산업센터1차 F223,F224호)      TEL : 031-556-6153      FAX : 031-566-6153       EMAIL : selpa@selpasemicom.com
구로사무실 : 서울시 구로구 경인로 53 15(구로동 유통단지) 나동 3214      TEL : 02-2686-6153      FAX : 02-6442-6153

Copyright ⓒ Selpasemicom Co., Ltd. All Rights Reserved.